FEAO

Розпис Державного бюджету України на 2017 рік

Розпис Державного бюджету України на 2017 рік

Бюджетний розпис – документ, у якому встановлюється розподіл доходів і фінансування бюджету, бюджетні асигнування головним розпорядникам бюджетних засобів на визначені періоди року відповідно до бюджетної класифікації.

Державний бюджет України виконується за розписом, який затверджується Міністром фінансів України, відповідно до бюджетних призначень у місячний строк з дня прийняття закону про Державний бюджет України. До затвердження розпису Державного бюджету України Міністром фінансів України затверджується тимчасовий розпис Державного бюджету України на відповідний період.

 

Помісячний розпис асигнувань відкрити

Помісячний розпис доходів загального фонду відкрити

Помісячний розпис спеціального фонду відкрити

Помісячний розпис фінансування загального фонду відкрити

 

Бюджетне асигнування – повноваження розпорядника бюджетних коштів, надане відповідно до бюджетного призначення, на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів, яке має кількісні, часові та цільові обмеження (стаття 2 Бюджетного кодексу України)

Інформація отриманна від Міністерства фінансів України листом №31-04130-17/28-74/81 від 06.02.2017.