FEAO

Інформаційна довідка про видатки державного та місцевих бюджетів України в 2016 році

Інформаційна довідка про видатки державного та місцевих бюджетів України в 2016 році

В представленому аналітичному продукті проведено порівняльний аналіз видатків державного та місцевого бюджетів за два звітних періоди (2015-2016 рр.). Увага була зосереджена на дослідженні темпу їх зростання, структури видатків (за функціональною та економічною класифікацією видатків), обсягів офіційних трансфертів, виділених державою місцевим бюджетам та зміни їх структури (протягом 2012-2017 рр.), а також ролі державного та місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті України.

Скачати довідку