FEAO

Фіскальні та соціальні ефекти реформування податку на доходи фізичних осіб в Україні

Фіскальні та соціальні ефекти реформування податку на доходи фізичних осіб в Україні

З моменту прийняття Податкового кодексу України механізм справляння ПДФО зазнавав перманентних змін: змінювалась як ставка податку, так і база оподаткування. Сьогодні актуальною є оцінка наслідків реформ 2014–2016 років у системі оподаткування доходів громадян, зокрема оцінка їх впливу на рівень податкового навантаження громадян та формування доходів бюджетів. У представленому дослідженні виявлено найбільш вагомі статті надходжень податку на доходи фізичних осіб, оцінено фіскальні ефекти введення військового збору, втрати бюджету від неповного декларування доходів громадянами, зміни в рівні податкового навантаження на трудові доходи громадян, проаналізовано діючий механізм надання податкової соціальної пільги з ПДФО. Результати дослідження є основою для розробки рекомендацій щодо вдосконалення механізму справляння та адміністрування ПДФО в Україні.

Завантажити дослідження