FEAO

Зарубіжний досвід стимулювання відновлюваної енергетики (досвід Данії)

Зарубіжний досвід стимулювання відновлюваної енергетики (досвід Данії)

Мета дослідження – аналіз механізмів та інструментів стимулювання відновлюваної енергетики в Данії. Виявлено, що довгострокові стратегії та енергетичні плани із стимулювання розвитку відновлюваної енергетики, зокрема з упровадження систем аукціонів та податкових пільг, субсидіювання та інвестування, систем пільгових та преміальних тарифів, кредитних гарантій, є першочерговими заходами із скорочення споживання первинних джерел енергії та переходу на альтернативну відновлювану енергетику. Значну увагу в публікації приділено таким видам енергії, як сонячна, вітрова, гео- та сонячнотермальна, гідроенергія, енергія біогазу та біомаси.

Завантажити дослідження