FEAO

Тренди в динаміці податку на доходи фізичних осіб у 2011 – 2016 роках

Тренди в динаміці податку на доходи фізичних осіб у 2011 – 2016 роках

У більшості розвинутих країн світу прибуткові податки є основним джерелом наповнення бюджетів усіх рівнів. Попри досить значне фіскальне значення ПДФО в Україні, його фіскальний та регулюючий потенціал реалізовані не в повній мірі. Важливо виявити реальні тенденції в динаміці податку на доходи фізичних осіб, що спотерігаються у результаті податкових реформ 2014-2016 років та встановити чинники, що їх зумовлюють. У даній публікації командою ОФЕА систематизовано новації в механізмі ПДФО, проаналізовано зміни в співвідношенні надходжень ПДФО з базовими макропоказниками, визначено зміни в розподілі надходжень ПДФО між Державним та місцевими бюджетами. Виявлені особливості стали основою подальшого аналізу фіскальних та соціальних ефектів реформування механізму ПДФО з метою його вдосконалення.

Завантажити дослідження