FEAO

Виконання бюджетних програм «Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби» (КПКВК 6121010), «Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечення інституційного розвитку та адаптації державної служби до стандартів ЄС» (КПКВК 6121020).

Виконання бюджетних програм «Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби» (КПКВК 6121010), «Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечення інституційного розвитку та адаптації державної служби до стандартів ЄС» (КПКВК 6121020).

У публікації подано інформацію про виконання бюджетних програм КПКВК (код програмної класифікації видатків та кредитування) 6121010 (Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби) і 6121020 (Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечення інституційного розвитку та адаптації державної служби до стандартів ЄС) за 2018 рік.

Завантажити публікацію