FEAO

Виконання бюджетних програм «Забезпечення функціонування Українського культурного фонду» (КПКВК 1801140), «Забезпечення діяльності Українського інституту книги, випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга» (КПКВК 1801560) за січень-вересень 2018 року

Виконання бюджетних програм «Забезпечення функціонування Українського культурного фонду» (КПКВК 1801140), «Забезпечення діяльності Українського інституту книги, випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга» (КПКВК 1801560) за січень-вересень 2018 року

У публікації подано інформацію про виконання бюджетних програм КПКВК (код програмної класифікації видатків та кредитування) 1801140 (Забезпечення функціонування Українського культурного фонду) і 1801560 (Забезпечення діяльності Українського інституту книги, випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга») за 2018 рік.

Завантажити публікацію