FEAO

Аналіз системи оплати праці в європейських країнах

Метою публікації є порівняльний аналіз рівня оплати праці в європейських країнах у 2017 році. У дослідженні представлено інформацію про заробітні плати та додаткові преференції для вищих посадовців – глав держав і парламентарів. Проведено
порівняльний аналіз оплати праці членів парламентів країн ЄС у 2012 та 2017 рр. та Європейського парламенту, а також визначено рівень її перевищення над середньою заробітною платою по країні. Визначено особливості системи покриття додаткових витрат для парламентарів кожної з проаналізованих країн. Також досліджено рівень середньої та мінімальної заробітної плати в європейських країнах та паритет купівельної спроможності.

Завантажити публікацію 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!