FEAO

Валовий внутрішній продукт у 2010-2018 рр.

Валовий внутрішній продукт у 2010-2018 рр.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) – основний узагальнюючий показник економічного розвитку, який відображає сумарний обсяг виробництва товарів та послуг за певний період. Показник ВВП характеризує економічну активність у країні та визначає її місце у світі.

У дослідженні представлені показники ВВП за 2010–2018 рр., його структура за різними методами розрахунку, валова додана вартість та основні тенденції.

Завантажити дослідження

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!