FEAO

Оплата праці посадовців у країнах ОЕСР

У публікації досліджено рівень оплати праці посадовців в країнах ОЕСР, зокрема проведено порівняльний аналіз заробітних плат серед глав держав, глав урядів та членів парламентів з середньою заробітною платою по країні у 2017 році з урахуванням ранжування країн за типом державного устрою, а саме конституційні монархії, парламентські та президентські республіки.

Завантажити дослідження

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!