FEAO

місцеві бюджети

Обсяги та динаміка залишків депозитних коштів місцевих бюджетів у 2016–2018 рр.

Обсяги та динаміка залишків депозитних коштів місцевих бюджетів у 2016–2018 рр.

У публікації проаналізовано помісячну динаміку залишків на депозитних рахунках місцевих бюджетів у 2016–2018 рр. у розрізі основних видів бюджетів. Досліджено ...

Детальніше

Аналіз переплат загальнодержавних та місцевих податків і зборів у 2017 році та січні-липні 2018 року

Аналіз переплат загальнодержавних та місцевих податків і зборів у 2017 році та січні-липні 2018 року

У публікації проаналізовано динаміку переплат загальнодержавних та місцевих податків і зборів у 2017 році та січні-липні 2018 року. Вивчено помісячні ...

Детальніше

Місцеві податки та збори: стан виконання за січень-липень 2018 року

Місцеві податки та збори: стан виконання за січень-липень 2018 року

В інфодовідці проаналізовано стан виконання надходжень місцевих податків та зборів протягом січня-липня 2018 року. Наведено динаміку надходжень місцевих податків та зборів із представленням відсотку виконання ...

Детальніше

Державний та місцеві бюджети: стан виконання у І півріччі 2018 року

Державний та місцеві бюджети: стан виконання у І півріччі 2018 року

У публікаціях проаналізовано стан виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками, а також обсяг державного та гарантованого державою ...

Детальніше

Депозити органів місцевого самоврядування в 2016-2018 рр.

Депозити органів місцевого самоврядування в 2016-2018 рр.

У даній публікації досліджено політику розміщення органами місцевого самоврядування (ОМС) тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахункаху розрізі ...

Детальніше

Рентна плата: стан виконання за січень-травень 2018 року

Рентна плата: стан виконання за січень-травень 2018 року

В інфодовідці проаналізовано стан виконання надходжень рентної плати до Зведеного бюджету України протягом січня-травня 2018 року. Деталізовано законодавчо визначений розподіл ...

Детальніше

Депозити органів місцевого самоврядування станом на 01.07.2018 року (інфодовідка)

Депозити органів місцевого самоврядування станом на 01.07.2018 року (інфодовідка)

Зростання доходів місцевих бюджетів унаслідок фінансової децентралізації призвело до значного зростання депозитних вкладень ОМС протягом 2016-2018 рр.  У публікації проаналізовано ...

Детальніше