Фінансовий контроль в Україні: відслідковуючи гроші

Financial scrutiny in Ukraine: Following the money
Віктор Мазярчук, головний економіст ОФЕА,
в прямому ефірі про бюджет 2017

В країні, яка бореться з корупцією та вирішує збройний конфлікт на південному сході країни, українці покладаються на Верховну Раду України в питаннях здійснення належного та ефективного фінансового контролю. «В часи економічної скрути однаково важливо знати, скільки коштів витрачається урядом, і те, наскільки ефективно вони витрачаються», каже Віктор Мазярчук, головний економіст Офісу з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України.
З метою надання допомоги парламенту України у здійсненні фінансового нагляду та завдячуючи підтримці Вестмінстерської фундації за демократію та уряду Німеччини через GIZ, був створений ОФЕА. Офіс надає ВРУ фінансовий аналіз, який так необхідний в аспекті підзвітності уряду в умовах режиму жорсткої економії, який на разі застосовується.

Хоча створений лише нещодавно, Офіс вже має певні наробки. Проаналізувавши бюджет Міністерства внутрішніх справ, – каже Віктор Мазярчук, – Офіс виявив, що «вісім відсотків коштів, виділених Міністерству, було використано не за цільовим призначенням» .

Щоб запобігти нецільовому використанню коштів, ОФЕА у співпраці з Комітетом ВРУ з питань бюджету та іншими дев’ятьма комітетами ВРУ бере участь у проведенні аналізу проекту Державного бюджету, розробленого урядом України, готує об’єктивні експертні висновки та надає допомогу представникам парламентських комітетів в їхній роботі над проектом бюджету. Після його ухвалення, Офіс буде продовжувати здійснювати моніторинг та аналіз публічних витрат.

Дослідження та аналіз Офісу також використовується народними депутатами у здійсненні ними наглядових функцій. Це сприяє змістовному діалогу між парламентом та урядом стосовно точності прогнозування та належного використання публічних коштів.

«Співпраця з ОФЕА допомагає мені краще розуміти бюджет та як народному депутату ухвалювати поінформовані та якісні рішення стосовно ефективного розподілу публічних коштів», зазначає Віктор Кривенко, заступник Голови Комітету ВРУ з питань бюджету. «Я використовую розроблений Офісом Бюджетний щоденник 2016 у своїй роботі над проектом бюджету 2017, який зараз знаходиться на розгляді парламенту. Щоденник також допомагає мені оцінювати ініціативи уряду, які наступного року будуть фінансуватися з державного бюджету».

Не лише народні депутати та представники секретаріату парламенту використовують допомогу, що надається Офісом. Це також громадські активісти та журналісти, які займаються фінансовими питаннями. Шляхом участі в численних комунікаційних заходах Офіс активно залучений до роз’яснення проекту Державного бюджету 2017, сприяючи тим самим кращій обізнаності щодо бюджетного процесу в Україні, його громадському обговоренню та забезпеченню прозорості.

«Як журналіст, який пише на економічну тематику, мені завжди бракувало вчасної, об’єктивної та повної інформації стосовно державного бюджету», – каже журналіст 5 каналу Ольга Калиновська. «Через це мені було складно готувати високоякісні та професійні статті на зазначену тематику. Завдячуючи матеріалам ОФЕА, я стала краще розуміти бюджетний документ, і взагалі увесь бюджетний процес став більш відкритим та прозорим. Я рада, що Офіс часто використовує майданчик прямого ефіру, що надається нашим телеканалом, щоб сприяти відкритості та прозорості».

Здатність парламенту здійснювати контроль, куди витрачаються гроші громадян, є критично важливою в аспекті нагляду та контролю за публічними коштами. В ситуації, коли в фокусі уваги уряду: триваючий збройний конфлікт на південному сході, вступ до Європейського Союзу та вирішення питань, пов’язаних з економічною кризою, допомога щодо здійснення фінансового контролю є особливо важливою.

Програма ОФЕА покликана сприяти тому, щоб Верховна Рада України як спроможний, підзвітний та відповідальний орган щодо забезпечення фінансового нагляду та контролю, створює перспективи щодо економічної стабільності, розвитку та зростання», каже Галина Шевчук, представник в Україні Вестмінстерської фундації за демократію. Хоча численні макроекономічні реформи допомогли стабілізувати економіку, більш серйозні виклики стосовно реструктуризації ще попереду.

Посилення фінансового контролю в Україні: Новий інструмент в дії

CASE STUDY – Strengthening Financial Oversight in Ukraine: A New Instrument in Place
Відкриття Офісу, лютий 2016

На відміну від інших комітетів ВРУ, які заслуховують профільних міністрів, Комітету ВРУ з питань економічної політики (надалі – Комітет) підзвітний увесь склад уряду. Так, як це відбувалося на нещодавньому засіданні, де обговорювалося виконання урядової програми на 2015 рік. Члени Комітету потребували допомоги у формулюванні запитань до урядовців, і цього разу вони її отримали з нового джерела, а саме – Офісу з фінансового та економічного аналізу у ВРУ (надалі – ОФЕА). «Короткий довідковий документ, підготовлений ОФЕА, сприяв більш змістовній дискусії з представниками уряду», зазначає Євген Дятлов, Завідувач Секретаріату Комітету. Він вважає, що ОФЕА є ключовим інструментом в посиленні наглядової функції парламенту. «Документ ОФЕА допоміг Комітету ухвалити рекомендації, які уряд зобов’язаний розглянути і публічно дати відповідь», додає Завідувач Секретаріату Комітету.

ОФЕА – це результат партнерства між Вестмінстерською фундацією за демократію (надалі- ВФД), Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) та Лігою інтернів. В листопаді 2015 року з Апаратом ВРУ був підписаний Лист про наміри щодо створення парламентского фінансового офісу. ВФД тривалий час надавала підтримку ВРУ в рамках навчальної тренінгів з фінансових питань для працівників Апарату ВРУ. Підтримка парламенту в рамках зазначеної програми ОФЕА поширюється на десять парламентських комітетів, а її продукти – доступні всім народним депутатам та працівникам Апарату. Враховуючи євроінтеграційні перспективи України, ОФЕА також надає експертну підтримку у дотриманні acquis у сфері економіки та фінансів.

Виконуючи свої завдання, ОФЕА чітко задовільняє потреби народних депутатів. Виступаючи на засіданні з нагоди відкриття Офісу, народний депутат України Олексій Рябчин звернув увагу на практику неподання будь-якого супровідного фінансового чи економічного обгрунтування до законопроектів. «Також немає достатніх розрахунків, що обґрунтовують необхідність додаткових витрат з Державного бюджету», каже Олексій Рябчин. «Саме створення Офісу з фінансового та економічного аналізу має на меті сприяти вирішенню цієї проблеми», далі пояснює народний депутат. Очевидною є необхідність з боку Верховної Ради України імплементувати цю британо-німецьку ініціативу. «Аналогічні офіси функціонують в національних парламентах цих країн, щоб забезпечувати членів парламенту необхідними аналітичними даними та економічними підрахунками, що сприяє розвитку парламентаризму», додає пан Рябчин. «Я наполегливо рекомендую народним депутатам України звертатися до Офісу за допомогою задля покращення якості нашого законодавства».

Цією ініціативою скористаються не лише народні депутати та працівники Апарату ВРУ; експертна спільнота, яка співпрацює з українським парламентом, є також її важливим бенефіціаром. Представники громадянського суспільства кажуть, що ця ініціатива є корисна, тому що вона передбачає незалежний експертний аналіз. «Громадянське суспільство має обмежений доступ до цієї інформації, тоді, коли ОФЕА знаходиться в найкращих умовах задля її отримання та використання», сказав В’ячеслав Зубенко, директор Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень. «Це позитивно позначиться на повноті, достовірності та якості продуктів Офісу».

Очікується, що в ході виконання завдань, ОФЕА сприятиме вирішенню все більшої кількості питань. Функція парламенту контролювати, на що витрачаються гроші громадян, є позитивною тенденцією з огляду забезпечення нагляду за прозорості – те, чого прагнуть досягти ВФД та парламент України. Ширше, ці принципи є складовими ефективного демократичного управління, яке є важливим для забезпечення економічної стабільності, розвитку та зростання.

«Великий попит на послуги ОФЕА вже на цьому початковому етапі нашого розвитку підтверджує гостру необхідність підтримки з боку ВФД та аналогічних організацій», каже Олег Олійник, Керівник ОФЕА. «Наша робота, що полягає в зміцненні наглядової функції парламентарями, зміцнює здатність парламенту контролювати, на що витрачаються гроші платників податків».