FEAO

Команда

Віктор Мазярчук

Віктор Мазярчук

Керівник Офісу

Отримав ступінь магістра за напрямком «Міжнародні економічні відносини» у Львівській комерційній академії. Також навчався на програмі «Лідерство та управління» у Гарвардській Школі державного управління ім. Джона Ф. Кеннеді та на програмі «Лідерство у публічних фінансах» у Київській школі економіки.
Має досвід роботи в комерційних організаціях сфери інвестиційного консалтингу та управління проектами. З 2010 працював на державній службі і займав посади Радника Міністра економіки України, заступника директора департаменту фінансового забезпечення Міністерства надзвичайних ситуацій України та заступника директора – начальника відділу проектного адміністрування Департаменту національних проектів Держінвестпроекту України. З 2013 року працював директором департаменту економічного аналізу Міжнародного центру перспективних досліджень. З 2014 року року був головним експертом групи “Публічні фінанси” Реанімаційного пакету реформ.

Іноземні мови: англійська, російська victor.maziarchuk@feao.org.ua

Євген Лісовол

Експерт з юридичних питань

Закінчив з відзнакою факультет правознавства Міжрегіональної Академії управління персоналом. Закінчив Національний Університет оборони України за спеціальністю військовий психолог. Під час навчання на магістратурі проходив стажування у Верховній Раді України. У 2015 році, закінчив магістерську програму “Європейське парламентське право” Інституту Законодавства Верховної Ради України. Має досвід роботи в комерційній організації фінансового консалтингу та на державній службі.

Іноземні мови: англійська, китайська, російська eugene.lisovol@feao.org.ua

Владислава Волкова

Комунікаційний менеджер

Освіту здобула у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Отримала ступінь магістра за спеціальністю «Адміністративне право». Тема дипломної роботи: «Муніципальне право як складова адміністративного права». Має досвід роботи помічником народного депутата у Верховній Раді України. Проходила стажування у юридичній компанії та у проекті, що фінансувався США.

Іноземні мови: англійська, російська, німецька vlada.volkova@feao.org.ua

Анна Корнилюк

Старший економічний аналітик

Анна Корнилюк, Кандидат економічних наук, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу  ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».  Вищу освіту здобула у Полтавському національному технічному університеті ім. Ю. Кондратюка за спеціальністю “Фінанси” та Полтавському національному педагогічному університеті ім. В.Г. Короленка за спеціальністю “Викладач англійської мови та зарубіжної літератури”. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит”. Автор курсу “Основи наукових досліджень у фінансах”, співавтор курсів “Фінансове моделювання” та “Фінансова діяльність підприємств”.  Має досвід роботи в Інституті Економіки та прогнозування НАН України. Співзасновник та лектор Data Science Financial Club KNEU. Приймала участь у семінарах та воркшопах, організованих Європейським Центральним Банком, Національним Банком України, Konrad Adenauer Stiftung. Учасник міжнародних конференцій у Великобританії, Німеччині, Італії, Польщі. Має досвід роботи у різних освітніх проектах, організованих за підтримки  Peace Corps, Konrad Adenauer Stiftung,  Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.

Іноземні мови: англійська, російська anna.kornyliuk@feao.org.ua

Микола Кравченко

Аналітик з економічних питань

У 2011 році закінчив з відзнакою економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2011 року аспірант кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Під час навчання в аспірантурі викладав курси: «Державні фінанси» та «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн», взяв участь у численних конференціях, став автором понад 20 наукових публікацій. В 2015 році отримав науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 — гроші, фінанси та кредит. Тема дисертаційного дослідження “Державні фінанси України в умовах глобальної економічної кризи”. Паралельно працював у сфері нерухомості в компанії ТММ. У 2014-2017 роках працював в Міжнародному інституті фінансів. У 2017-2018 роках проходив стажування в Адміністрації Президента України, в Головному департаменті з питань впровадження реформ. На засіданні департаменту презентував результати власного дослідження: “Потреби та шляхи реалізації найбільш важливих державних інвестиційних проектів на короткострокову перспективу”.

Іноземні мови: англійська, російська mykola.kravchenko@feao.org.ua

Катерина Мельник

Аналітик з економічних питань

Кандидат економічних наук, старший викладач кафедри корпоративних фінансів і контролінгу  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». У 2006 році отримала ступінь магістра за спеціальністю “Фінанси” у Криворізькому національному університеті (диплом з відзнакою). У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит”. Тема дисертаційного дослідження «Інвестиційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення». Під час здійснення викладацької діяльності була лектором курсів «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий аналіз підприємств», «Бюджетна система», «Державні фінанси» та «Податкова система». Має досвід роботи в комерційних організаціях сфери інвестиційного консалтингу та управління проектами. Приймала участь у міжнародних конференціях, семінарах та тренінгах. Є автором більше 40 наукових та навчально-методичних праць.

Іноземні мови: англійська, російська katerina.melnik@feao.org.ua

Марина Стадник

Старший економічний аналітик

У 2013 році отримала ступінь магістра за спеціальністю “Податкове консультування” у Національному університеті державної податкової служби України (диплом з відзнакою). У 2015 році пройшла підвищення кваліфікації у сфері зовнішніх відносин в Дипломатичній академії України при Міністерстві закордонних справ України. Працювала науковим співробітником в Науково-дослідному інституті фіскальної політики. Брала участь у написанні науково-дослідних робіт та аналітичних матеріалів на замовлення Державної фіскальної служби України. З 2017 року є незалежним експертом в електронному аналітичному виданні “Вісник МСФЗ” (ЛІГА:ЗАКОН).

Іноземні мови: англійська, російська marynastadnyk@feao.org.ua

Любов Козоріз

Аналітик з економічних питань

Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Центру наукових фінансово-економічних експертиз Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління». У 2010 році закінчила магістратуру в Українському державному університеті фінансів та міжнародної торгівлі за спеціальністю «Облік і аудит» (диплом з відзнакою). Одразу після закінчення університету вступила до аспірантури ДННУ «Академія фінансового управління» за напрямом «Гроші, фінанси та кредит». У 2016 році захистила дисертаційне дослідження «Податок на прибуток підприємств у системі середньострокового бюджетного планування» за обраною спеціальністю. Приймала участь у науково-практичних конференціях, семінарах та тренінгах, у тому числі в рамках міжнародних проектів TAIEX, GIZ, ВАМ. Є автором більше 20 наукових статей, тез. Має досвід написання науково-дослідних робіт з питань державних фінансів, зокрема щодо прогнозування надходжень бюджету, вдосконалення системи оподаткування та ін.

Іноземні мови: англійська, російська lyubov.kozoriz@feao.org.ua
Олег Іванов

Олег Іванов

Старший економічний аналітик

Закінчив Львівську комерційну академію за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». Здобув кваліфікацію «Економіст із знанням іноземної мови». Має досвід роботи в громадському секторі, аналітичних центрах та дослідних організаціях, а також на державній службі. Зокрема працював в Аналітичному центрі «Інститут реформ» у Національному інституті стратегічних досліджень у відділі макроекономічного прогнозування та досліджень тіньової економіки; а також у аналітично-інформаційному відділі. Працював у службі аналізу та оперативного реагування Секретаріату Президента України.

Іноземні мови: англійська, російська olehivanov@feao.org.ua
Ольга Волошина

Ольга Волошина

Аналітик з економічних питань

У 2005 р. закінчила Донецький юридичний інститут МВС при Донецькому Національному університеті, отримавши диплом з відзнакою. У 2015 закінчила з відзнакою Державну національну академію державного управління при Президентові України. Здобула кваліфікацію магістр з «Державного управління у сфері національної безпеки». З 2007 р. працювала на державній службі у Міністерстві економіки України, Державної податкової адміністрації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій (Міністерстві надзвичайних ситуацій України).

Іноземні мови: англійська, російська olgavoloshyna@feao.org.ua
Алла Іващенко

Алла Іващенко

Старший економічний аналітик

Випускниця Донецького державного університету управління – магістр з фінансів (диплом з відзнакою). В 2011 році отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. З 2011 по 2014 рр. – доцент кафедри фінансів Донецького державного університету управління, з 2014 р. доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». З 2016 р. – заступник завідуючого кафедри корпоративних фінансів і контролінгу з наукової роботи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Розробник авторських курсів “Управління фінансами у малому та середньому бізнесі“ та “Держава на фінансовому ринку”. Приймала участь у міжнародних конференціях, семінарах, тренінгах, що фінансувались Jean Monnet Fund, EU4ВUSINESS, European Investment Bank, British Council Ukraine та ін. Є автором більше 65 наукових та навчально-методичних праць.

Іноземні мови: англійська, російська alla.ivaschenko@feao.org.ua

Богдан Биконь

Дизайнер

У 2015 році здобув ступінь магістра за спеціальністю «Фінанси і кредит» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. З 2015 року працював графічним дизайнером на фрилансі, співпрацював із громадськими організаціями, бізнес-інкубаторами та аналітичними центрами, а також виконував ілюстраційні роботи та надавав брендинг-послуги для приватних компаній. Брав участь у міжнародних семінарах та тренінгах, а також мав досвід асистування організації (графічної складової) декількох тренінгів в межах програми Erasmus+.

Іноземні мови: англійська, російська bohdan.bykon@feao.org.ua

Усар Максим

Аналітик з економічних питань

Вищу освіту здобув в Академії Муніципального Управління за спеціальністю «Менеджер зовнішньоекономічних відносин» та здобув кваліфікацію менеджер-економіст. Має досвід роботи у фінансовому та енергетичному секторах в Україні та Молдові.

Іноземні мови: англійська, російська maksym.usar@feao.org.ua