FEAO

Обсяги та динаміка залишків депозитних коштів місцевих бюджетів у 2016–2018 рр.

Обсяги та динаміка залишків депозитних коштів місцевих бюджетів у 2016–2018 рр.

У публікації проаналізовано помісячну динаміку залишків на депозитних рахунках місцевих бюджетів у 2016–2018 рр. у розрізі основних видів бюджетів. Досліджено динаміку розміщення та відтоку депозитних вкладів у розрізі обласних бюджетів, міст обласного підпорядкування, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад та сіл. Окрему увагу приділено аналізу ставок за депозитними вкладами порівняно зі ставками за гривневими облігаціями внутрішніх державних позик.

Завантажити

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!