FEAO

Ефективність функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні

Ефективність функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні

Метою дослідження є оцінка ефективності функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні, яка представлена недержавними пенсійними фондами. Проведено оцінку індикатора співвідношення чистої вартості активів на одного учасника та виявлено, що найбільша за кількістю група НПФ – відкриті фонди – має низький рівень забезпечення чистими активами своїх учасників. Було проаналізовано динаміку та структуру інвестиційного портфелю НПФ та визначено основні тенденції щодо особливостей вкладень. Виявлено існування порушень у деяких НПФ щодо перевищення нормативно встановленої частки вкладень у частині інвестування у банківські депозитні рахунки та цінні папери, дохід за якими гарантовано КМУ, внаслідок чого наголошено на незадовільній роботі КУА, які є управляючими у діяльності цих НПФ. Також зазначено, що моніторинг з боку регуляторів, зокрема НКЦПФР та НКФП, є несистематичним та недостатньо ефективним. Було розраховано прибутковість НПФ в Україні за типами НПФ і загальний рівень прибутковості системи НПЗ в цілому та виявлено тенденцію щодо спаду прибутковості останніми роками.

Завантажити дослідження