FEAO

Оцінка ефективності ТОП-5 недержавних пенсійних фондів в Україні

Оцінка ефективності ТОП-5 недержавних пенсійних фондів в Україні

Метою дослідження є визначення ефективності функціонування тих НПФ в Україні, які є лідерами за чистою вартістю активів, кількістю учасників та фізичних осіб – вкладників. Проведено оцінку індикатора співвідношення чистої вартості активів на одного учасника та виявлено, що у багатьох топових фондів за кількісними характеристиками рівень забезпеченості становить 100-200 грн. на одного учасника. Було проаналізовано рівень прибутковості, а також динаміку та структуру інвестиційного портфелю топових НПФ та визначено основні напрями інвестиційних вкладень. Було виявлено існування розбіжностей щодо відображення інформації у реєстрі регулятора та звітів самих фондів, в результаті чого зазначено, що моніторинг з боку регулятора, зокрема НКФП, є несистематичним та недостатньо ефективним. Було визначено, що вкладення в банківські депозитні рахунки та державні цінні папери не в змозі стати компенсатором інфляційних ризиків та забезпечити достатній приріст пенсійних активів.

Завантажити дослідження

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!