FEAO

ОФЕА провів відкриту зустріч для помічників народних депутатів України

ОФЕА провів відкриту зустріч для помічників народних депутатів України

21 лютого 2019 року Офіс з фінансового та економічного аналізу провів відкриту зустріч для помічників народних депутатів України, на якій старші економічні аналітики презентували останні дослідження з різних тем. Захід мав на меті обмін знаннями і досвідом, а також обговорення найактуальніших питань, пов’язаних із оплатою праці державних службовців, прогнозуванням ПДВ та акцизного податку, політикою ОМС щодо розміщення вільних коштів на депозитах та запровадженням експортно-кредитного агентства в Україні.

Олег Іванов розповів про оплату праці державних службовців в розрізі міністерств, ЦОВВ, ОДА та РДА як складовий елемент реформи державного управління.  Було порівняно показники фонду оплати праці, та висвітлено фактичне співвідношення посадового окладу з преміями, надбавками, іншими виплатами.

Марина Стадник представила дані по виконанню планових показників ПДВ та акцизного податку за січень-грудень 2018 року та розповіла про причини їх неповного виконання. Для прогнозування ПДВ та акцизного податку на 2019-2021 роки було взято за основу «Методику прогнозування надходжень ПДВ» та «Методику прогнозування надходжень акцизного податку із ввезених та вироблених підакцизних товарів (продукції)». Було представлено розрахунок ОФЕА по прогнозу основних складових ПДВ та акцизного податку із вироблених в Україні підакцизних товарів на 2019-2021 роки, а також порівняльну таблицю прогнозованих показників ОФЕА по надходженню акцизного податку з показниками Мінфіну.

Анна Корнилюк розкрила тему політики органів місцевого самоврядування щодо розміщення вільних коштів на депозитах. Було проведено загальний огляд депозитів, по яким не здійснюється рух коштів в розрізі областей, показано динаміку залишків на депозитних рахунках ОМС та їх частку у доходах місцевих бюджетів. Представлено залишки депозитів у розрізі видів ОМС станом на 01.10.2018, а також структуру депозитів у розрізі банків.

На основі циклу проведених досліджень Алла Іващенко розповіла про експортно-кредитне агентство. Обговорено загальні тенденції функціонування ЕКА в світі. Розкрито основні напрями його діяльності, передбачені українським законодавством та невідповідності у нормативному забезпеченні його функціонування в нашій країні. Проведено огляд по рівню фінансування ЕКА відповідно до бюджетних запитів. Розглянуто також прогнозні показники, які використовувались для моделювання розвитку ЕКА у 2019-21 рр (обсяг експорту, ступінь проникнення на ринок та коефіцієнт збитковості).