FEAO

Бюджетна система: тенденції розвику

У публікації проведено представлено міжнародний досвід середньострокового бюджетного планування та можливості його використання в сучасних умовах розвитку бюджетної системи України. Зокрема, проаналізовано основні проблеми, які виникають під час розробки основних напрямів бюджетної політики на основі програмно-цільового методу бюджетного планування.
При дослідженні видатків державного та місцевого бюджетів проведено детальний аналіз їх виконання за 2014-2018 роки. Водночас здійснено кількісну і якісну оцінку основних причин невиконання та перерозподілу видатків бюджетних програм у 2017-2018 роках.
Окрему увагу приділено особливостям реалізації міжбюджетних відносин в Україні на сучасному етапі розвитку публічних фінансів. Також досліджено сучасний стан та основні тренди політики розміщення органами місцевого самоврядування тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитних рахунках в розрізі банків, відсоткових ставок та областей.
Budget book

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

залишити відгук